Önemli Tarihler

Özet Göndermek için Son Tarih: 09.06.2014

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 01.07.2014

Tam Metin Göndermek için Son Tarih (Bildiri Cd’si): 26.09.2014

Kongre Programının İlanı: 01.10.2014

Kongre Tarihi: 15.10.2014 – 17.10.2014

Tam Metin Gönderme (Kitap): 28.11.2014