Kongre Dili

Kongrenin resmi dilleri İngilizce ve Türkçe'dir.