ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

Buradasınız:   Ana Sayfa > Kurullar > Bilim Kurulu
English

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Hamza ATEŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Kemal AYDIN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Bahadır AYDIN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet BARCA (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan BATMAN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Mahmut BİLEN (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Yılmaz BİNGÖL (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Prof. Dr. Ersan BOCUTOĞLU (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN (Kocaeli Üniversitesi)

Doç. Dr. Eren ÇAŞKURLU (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Atilla DOĞAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU (Isparta Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyfettin ERDOĞAN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Emin ERTÜRK (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Ozan ERUYGUR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeliha ETÖZ (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ekrem GÜL (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Hilal Onur İNCE (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ayşe İRMİŞ (Pamukkale Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Prof. Dr. Adnan KASMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Muammer KAYMAK (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Hakan MIHCI (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Ç. OKUTAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ufuk SERDAROĞLU (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Cem SOMEL (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)

Prof.Dr. İlhan TEKELİ (ODTÜ)

Prof. Dr. Selahattin TOGAY (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Helga TILIÇ (ODTÜ)

Prof. Dr. Mehmet TÜRKAY (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. İşaya ÜŞÜR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Erinç YELDAN (Yaşar Üniversitesi)

Prof. Dr. Filiz ZABCI (Ankara Üniversitesi)

* * * * *
Giriş