Yürütme Kurulu


KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Mehmet DUMAN

 

YÜRÜTME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Evren ALTINKAŞ

Yrd. Doç. Dr. Ayhan BİLGİN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif EREN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAMACI 

Yrd. Doç. Dr. Hatice KARAKUŞ